WCB / WCC CF8M Stop klapan ýa-da globus klapan uglerod polat korpusy ýa-da poslamaýan polat korpus

Gysga düşündiriş:

Haryt: Globus klapan uglerod polat korpusy ýa-da poslamaýan polat korpus WCB WCC
Material: WCB WCC WC6, WC9 LCC LCB CF3 CF3M CF8 CF8M;
Agram aralygy: 100Kg - 5000Kg
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015
Asyl nusgasy: Hytaý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Önümçilik prosesi:
Resin çäge guýmak prosesi

Önümçilik kuwwaty:
Döküm / eremek / guýmak / ýylylygy bejermek / gödek işlemek / kebşirlemek / NDT barlagy (UT MT PT RT VT) / Gaplamak / ippingüklemek

Hil resminamalary:
Ölçeg hasabaty
Fiziki we himiki öndürijilik hasabaty (şol sanda: himiki düzümi / dartyş güýji / hasyl güýji / uzalmagy / meýdanyň azalmagy / täsir energiýasy).
NDT synag hasabaty (şol sanda: UT MT PT RT VT)

WCC CF8M Stop klapan ýa-da globus klapan uglerod polat korpusy ýa-da poslamaýan polat korpus5

Düşündiriş

Klapan, orta akymyň ugruny we geçiş bölümini üýtgetmek üçin ulanylýar.Suwdan aşmak, kadalaşdyrmak, siňdirmek, barlamak ýa-da sowmak üçin ulanylyp bilner.Klapanlar üçin guýma suwuklyk turbageçirijilerindäki gözegçilik elementleri.Olar dürli ululykda elýeterlidir.
Bütin dünýäde klapan müşderileri üçin SND Foundry, klapan böleklerini ygtybarly öndüriji we üpjün ediji.Barlag klapan, kebelek klapan, top klapan, derwezeli klapan, dolandyryş klapan, globus klapan we ş.m. üçin dürli guýma klapan komponentlerini döredip bileris.

Näme üçin bizden satyn almaly?

1. Biziň öz zawodymyz bar, şonuň üçin size zawodyň bahasyny berip bileris.
2. Biz hünärmen üpjün ediji, şonuň üçin öz tehniki işgärlerimiz we satuw toparymyz bar.
3. Töleg alanymyzdan soň derrew eltip bileris.
4. ISO9001: 2015 şahadatnamamyz bar we önümleri 100% barlamak üçin hünärmen enjamlarymyz bar.
5. Müşderilere hyzmat etmek üçin pul tygşytlamak.
6. Müşderilerimiz üçin ýokary hilli önümler hödürlemek biziň wezipämizdir.
7. Müşderilerimiz üçin iň gowy hyzmaty hödürlemek biziň jogapkärçiligimizdir.
8. OEM we ODM hyzmaty elýeterli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň