Öý enjamlary guýma bölegi sowadyjy kompressor esbaplary silindr blok

Gysga düşündiriş:

Haryt : Öý enjamlarynyň guýma bölegi Sowadyjy kompressor enjamlary
Programma meýdany: OEM Öý enjamlary gum guýma bölekleri, SND-den öý enjamlary çäge guýmak barada jikme-jiklikleri we bahalary tapyň.
Öý enjamlary üçin sowadyjy, kondisioner, kir ýuwýan maşyn we ş.m.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Spesifikasiýa:Müşderiniň çyzgysyna ýa-da nusgasyna görä OEM önümçiligi.
Döküm agramy :0.1KG-5000KG
Döküm standarty :ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS we ş.m.
Kasting çydamlylygy :CT7-CT8.
Faceerüsti gödeklik :Ra0.05-Ra50
Atylylygy bejermek :Kadalaşdyrmak, Annealing, Söndürmek, Tempering we ş.m.

Döküm materialy :
Süýümli demir:QT450-10 / QT500-7 / QT600-10 / QT700-8 / QT800-6
Çal demir:HT200 / HT250 / HT300
Polat, demir we reňkli ergin guýma önümleri gum guýmak arkaly amala aşyrylyp bilner
Döküm prosesi :Çörek bişirilmeýän gum / örtülen gum / toýun / ýaşyl gum / Köpük guýulmagy
Enjam enjamlary :CNC torna, CNC maşyn merkezi, EDM, buraw / freze maşyn we ş.m.
Tamamla: Gum partlamagy, sink örtügi, HD galvanizleýji, spreý boýag, passiw, polishing, elektroforez, maşyn we ş.m.
Mümkinçiligi kesgitlemek:Dykyzlygyň gatnaşygy derňewi, Palçyk mazmuny synagy, Gum galyndylarynyň derňewi, Gum üçin eriş nokady synagy, Spektral derňew, C & S-iň derňewi, malylylyk derňewi, Metallografiki derňew, Ultrasoniki synag, Endoskop kesgitlemesi, Magnit bölejikleri barlamak, 3D skaner ölçegi.
Ölçeg barlagy:CMM, Proýeksiýa maşyny, Kalipler, Boý ölçeg, Mikrometr Kalipler, Kaliper Gauge, Burç we R Gauge, ýöriteleşdirilen ölçeg we ş.m.
Döküm bölekleri:Dwigatel silindr bloky, silindr kellesi, krank mil we beýleki awtoulag guýma önümleri palçyk ýaşyl çäge guýmak prosesi bilen öndürilýär.Traktor üçin OEM demir guýma bölekleri
Haryt amaly:Awtoulag, demir ýol, gurluşyk, magdançylyk, oba hojalygy tehnikasy, dag tehnikasy, nebit tehnikasy, in engineeringener tehnikasy, gämi, gurluşyk we ş.m.
Önümçilik nusgasy:Ösüş sikliniň nusgasy ≤ 15 gün.

Öý enjamlary1
Öý enjamlary2

Üstünlik

SND-iň ýokary hilli öý enjamlaryny guýma bölekleri bilen tanyşdyrmak - ähli önümçilik zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp çözgüt!Önümlerimiz häzirki zaman sarp edijiniň her islegini kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşde we ululykda bolýar.Sowadyjylar, kondisionerler we kir ýuwýan maşynlar ýaly durmuş enjamlary üçin zerur böleklerden başlap, islegleriňize görä düzülip bilinýän köp sanly guýma böleklerini hödürleýäris.

Öý enjamlary barada aýdylanda, hil birinji orunda durýar.Döküm böleklerimiz, dowamly guruljak önümleri döretmek isleýän OEM öndürijileri üçin ajaýyp.Böleklerimiz iň oňat materiallardan ýasalýar we önümçilik standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin berk hil barlaglaryndan geçýär.Her bölümiň möhümdigine we her biriniň kämil bolmalydygyna düşünýäris.Şonuň üçin müşderilerimiziň takyk aýratynlyklaryny kanagatlandyrmak üçin her bölegi öndürmekde şeýle alada edýäris.

SND-de müşderilerimize pul üçin iň gowy bahany hödürländigimize buýsanýarys.Bazarda hiline zyýan bermezden iň bäsdeş bahalary hödürlemek üçin köp işleýäris.Netijede, öý enjamlary pudagynyň öňdebaryjy önüm öndürijilerine guýma böleklerini ileri tutýan üpjünçi hökmünde özümizi tanadyk.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň