Flowmetr guýma bölekleri we globus klapan bedeni ýitirilen mum guýma önümçiligi

Gysga düşündiriş:

Haryt: Flowmetr guýma bölekleri we obeer şary klapan korpusy, mum guýulmagyny ýitirdi
Material: Poslamaýan polat (Dupleks hem girýär) / atylylyga çydamly polat / Uglerod polat / ergin polat we ş.m.
Reňk: Kümüş
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Faceerüsti bejermek:Müşderileriň islegi
Hyzmat:OEM / ODM
Önümçilik prosesi: Waitirilen mum guýulmagy
Ostitirilen mum guýma, ugleroddan ýasalan guýma polat klapan komponentlerini öndürip biler
polat, poslamaýan polat we beýleki guýma polat erginleri.Takyk guýma
klapan bölekleri üçin tehnika ýitirilen mum guýmak diýilýär.Şeýdip bileris
gowy ölçegleri we çydamlylygy bilen has ýumşak ýüzleri öndüriň.Silisiýa
sol guýma prosesi, ýitirilen mumyň başga bir usuly, ýygy-ýygydan ulanýar
poslamaýan polat klapan guýma bölekleri.Kebelek klapanlary, top klapanlary we
beýleki klapanlaryň hemmesini bu usuldan guýup bolýar.

Synag ukyby:Spektrometr derňewi / Metallurgiýa derňewi / Dartyş synagy / Täsir synagy / Gaty synag / rentgen barlagy / Magnit bölejikleri kesgitlemek / Suwuk geçiş synagy / Magnit geçirijilik synagy / Radioaktiw kesgitlemek / basyş we syzmak synagy

Flowmetr guýma bölekleri we globus klapan bedeni ýitirilen mum guýmak5
Flowmetr guýma bölekleri we globus klapan bedeni ýitirilen mum guýma4

Sorag-jogap

1. Nädip nusga alyp bilerin?
Ilkinji sargyt almazdan ozal, nusga bahasyny we ekspress tölegini almagyňyzy haýyş edýäris.Ilkinji sargydyň içinde nusga bahasyny size gaýtaryp bereris.

2. Nusga wagty?
Bar bolan zatlar: 30 günüň içinde.

3. Önümleriňizde markamyzy ýasap bilersiňizmi?
Hawa.MOQ-ymyza duşup bilýän bolsaňyz, logotipiňizi önümlerde we paketlerde çap edip bileris.

4. Önümleriňizi reňkimiz boýunça ýasap bilersiňizmi?
Hawa, MOQ-ymyza gabat gelseňiz önümleriň reňki düzülip bilner.

5. Önümleriňiziň hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
a) gaýtadan işleýän enjamlaryň takyklygy.
b) Önümçilik prosesinde berk gözegçilik.
ç) Önüm gaplamasynyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin eltilmezden ozal ýerleri barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň