Top klapan bölekleri polat guýma

Gysga düşündiriş:

Haryt: Top klapan bölekleri polat guýma
Material: WCB / WCC / WC6, WC9 / LCC / LCB / CF3 / CF3M / CF8 / CF8M;
Synp: 150/300/600/800/1500/2500
Agram aralygy: 100Kg-5000Kg
Ölçegi: müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul ediň: Hawa
Paket: müşderiniň islegine görä
Şahadatnama: ISO9001-2015
Asyl nusgasy: Hytaý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Önümçilik prosesi:
Resin çäge guýmak prosesi

Önümçilik kuwwaty:
Döküm / eremek / guýmak / ýylylygy bejermek / gödek işlemek / kebşirlemek / NDT barlagy (UT MT PT RT VT) / Gaplamak / ippingüklemek

Hil resminamalary:
Ölçeg hasabaty
Fiziki we himiki öndürijilik hasabaty (şol sanda: himiki düzümi / dartyş güýji / hasyl güýji / uzalmagy / meýdanyň azalmagy / täsir energiýasy).
NDT synag hasabaty (şol sanda: UT MT PT RT VT)

Top klapan bölekleri polat guýma2
Top klapan bölekleri polat guýma1

Näme üçin bizden satyn almaly?

1. Biziň öz zawodymyz bar, şonuň üçin size zawodyň bahasyny berip bileris.
2. Biz hünärmen üpjün ediji, şonuň üçin öz tehniki işgärlerimiz we satuw toparymyz bar.
3. Töleg alanymyzdan soň derrew eltip bileris.
4. ISO9001: 2015 şahadatnamamyz bar we önümleri 100% barlamak üçin hünärmen enjamlarymyz bar.
5. Müşderilere hyzmat etmek üçin pul tygşytlamak.
6. Müşderilerimiz üçin ýokary hilli önümler hödürlemek biziň wezipämizdir.
7. Müşderilerimiz üçin iň gowy hyzmaty hödürlemek biziň jogapkärçiligimizdir.
8. OEM we ODM hyzmaty elýeterli.

Düşündiriş

“Cast Steel Ball Valve Parts” -yň premium hatary bilen tanyşdyrmak - çydamlylygyň we netijeliligiň ajaýyp kombinasiýasy!WCB / WCC / WC6 / WC9 / LCC / LCB / CF3 / CF3M / CF8 / CF8M we beýleki materiallardan ýasalan önüm dürli önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.

150/300/600/800/1500/2500 ýaly dürli derejelerde bar bolan önümlerimiz köp basyşa çydap bilýär we agramy 100Kg-5000Kg aralygy dürli programmalarda ulanmaga mümkinçilik berýär.Top klapan böleklerimiz polat guýma, uzak ömri we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýokary dartyş güýji bilen gaty güýçlidir.

Müşderileriň kanagatlanmagynyň iň möhümdigine ynanýarys, şonuň üçin müşderilerimiz tarapyndan talap edilýän aýratyn talaplary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän sargytlary kabul edýäris.Ökde hünärli toparymyz, uly ýa-da kiçi taslamalaryň zerurlyklaryny takyk we takyk kanagatlandyrmak üçin ýörite çyzgylaryňyza görä top klapan bölekleriniň polat guýmalaryny dizaýn edip biler.

Dogry gaplamagyň möhümdigine düşünýäris we müşderilerimiziň gaplama talaplaryny kanagatlandyrmaga hemişe taýýar.Çeýeligimiz, müşderilerimiziň isleglerine uýgunlaşyp, ygtybarly we ygtybarly eltip bermegi kepillendirýär.

Top klapan bölekleri üçin polat guýmalarymyz ISO9001-2015 kepillendirilen we ýokary hilli standartlary üpjün etmek üçin berk synagdan geçirilýär.Müşderilerimiziň pullary üçin iň gowy bahany almagyny üpjün edip, önümlerimizi Hytaýda öndürýändigimize buýsanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň