Dwigatel blok guýma önümçiligi

Gysga düşündiriş:

Adat bolşy ýaly, gum guýmak prosesi bilen “Awtoulag we ýük awtoulaglary” guýma böleklerini edýäris.Döküm demir biziň esasy çig malymyzdyr.Awtoulag we ýük awtoulag böleklerimiz öndürijilik bazaryndan soň ulanylýar.Kastingden başlap, zawodymyzda bir gezeklik ýerine ýetirilýär.Synag enjamlarynyň doly toplumy bolan zawodymyzda guýma we gaýtadan işlenenden soň her bölegi düýpli gözden geçiriler, guýma önümleriniň kemçilikleriniň ýokdugyna göz ýetiriň.Şonuň üçin gysga wagtyň içinde ýokary hilli iş öndürip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

SND zawodyndan awtoulag we ýük awtoulag bölekleri üçin demir guýmagyň müşderileriňize satýan bölekleriňiziň hilini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmagyň köp usullaryny öwreniň.Awtoulag we ýük awtoulag guýma zapas şaýlary hyzmatlary barada has giňişleýin maglumat almak we şu gün hiç hili borçnamany almak üçin bize ýüz tutuň.

Spesifikasiýa :Müşderiniň çyzgysyna ýa-da nusgasyna görä OEM önümçiligi.
Döküm agramy :0.1KG-5000KG
Döküm standarty :ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS we ş.m.
Kasting çydamlylygy :CT7-CT8.
Faceerüsti gödeklik :Ra0.05-Ra50
Atylylygy bejermek :Kadalaşdyrmak, Annealing, Söndürmek, Tempering we ş.m.

Döküm materialy :
Süýümli demir:QT450-10 / QT500-7 / QT600-10 / QT700-8 / QT800-6
Çal demir:HT200 / HT250 / HT300
Polat, demir we reňkli ergin guýma önümleri gum guýmak arkaly amala aşyrylyp bilner
Döküm prosesi :Çörek bişirilmeýän gum / örtülen gum / toýun / ýaşyl gum / Köpük guýulmagy
Enjam enjamlary :CNC torna, CNC maşyn merkezi, EDM, buraw / freze maşyn we ş.m.
Tamamlamak :Gum partlamasy, sink örtügi, HD galvanizasiýa, spreý boýag, passiw, polishing, elektroforez, maşyn we ş.m.
Mümkinçiligi kesgitlemek:Dykyzlygyň gatnaşygy derňewi, Palçyk mazmuny synagy, Gum galyndylarynyň derňewi, Gum üçin eriş nokady synagy, Spektral derňew, C & S-iň derňewi, malylylyk derňewi, Metallografiki derňew, Ultrasoniki synag, Endoskop kesgitlemesi, Magnit bölejikleri barlamak, 3D skaner ölçegi.
Ölçeg barlagy:CMM, Proýeksiýa maşyny, Kalipler, Boý ölçeg, Mikrometr Kalipler, Kaliper Gauge, Burç we R Gauge, ýöriteleşdirilen ölçeg we ş.m.
Döküm bölekleri:Dwigatel silindr bloky, silindr kellesi, krank mil we beýleki awtoulag guýma önümleri palçyk ýaşyl çäge guýmak prosesi bilen öndürilýär.Traktor üçin OEM demir guýma bölekleri
Haryt amaly:Awtoulag, demir ýol, gurluşyk, magdançylyk, oba hojalygy tehnikasy, dag tehnikasy, nebit tehnikasy, in engineeringener tehnikasy, gämi, gurluşyk we ş.m.
Önümçilik nusgasy:Ösüş sikliniň nusgasy ≤ 15 gün.

Silindrli blok dwigateli awtoulag bölekleri Silindrli guýma demir OEM7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň