Mullite Ball Sand 60

Gysga düşündiriş:

Hytaýda keramiki gum diýlip atlandyrylýan, ýaponlara köplenç “Cerabeads” diýlip atlandyrylýan “Mullite ball gum 60”, guýma işinde ýokary bahaly önümleri metal guýmak üçin çäge galyplaryny we ýadrosyny döretmek üçin ulanylýan premium keramiki guýma çäge görnüşidir.Mullit kristallary bilen örän durnukly emeli top gumy.

Esasy önümçilikde, beýleki çägeler bilen deňeşdirilende 50% -e çenli tygşytlaýjy tygşytlylyk, esasy güýji ýitirmezden gazanyp bolýar.Şol bir wagtyň özünde, guýulary ulanmak üçin Mullite top çäge 60 guýma önümleriniň ajaýyp görnüşini görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

• Bitewi komponent düzümi
• Dänäniň ululygynyň paýlanyşy we howanyň geçirijiligi
• refrokary refraktorlyk (1825 ° C)
• Geýmäge, ezmäge we termiki zarba garşy ýokary garşylyk
• Az ýylylyk giňelmesi
• Sferik bolmagy sebäpli ajaýyp suwuklyk we doldurma netijeliligi
• Gum aýlaw ulgamynda iň ýokary meliorasiýa derejesi

Mullite Ball Sand 60-1

Gum guýmak amallary

RCS (Resin bilen örtülen gum)
Sowuk guty çäge prosesi
3D çap çäge prosesi (Furan rezini we PDB Fenolik rezini goşuň)
Çörek bişirilmeýän çäge prosesi (Furan rezini we Alkali fenolik rezini goşuň)
Maýa goýum prosesi / ostitirilen mumy guýmak prosesi / Takyk guýma
Weightitirilen agram prosesi / Köpük prosesi
Suw aýna prosesi

Mullite Ball Sand 60-3

Üstünlik

Döredijilik pudagynda meşhur bolan ýokary hilli keramiki guýma çäge - mullit top gumy 60-a çykaryň!Hytaýda keramiki gum we Japanaponiýada Cerabeads diýlip atlandyrylýan bu adam tarapyndan döredilen gum, mullit kristallary bilen örän durnukly önüm bolup, demir guýmakda ýokary bahaly önümler üçin çäge galyplaryny we ýadrosyny ýasamak üçin amatlydyr.

Döküm pudagynda bolan bolsaňyz, soňky önümiňiziň hilini üpjün etmek üçin dogry materialyň bolmagynyň möhümdigini bilýärsiňiz.Çäge galyndylary we ýadrolar döredilende, Mullite Ball Sand 60 durnuklylygy we berkligi bilen deňeşdirip bolmaýar.Bu gum, esasy önümçilik prosesi üçin ajaýyp hil we yzygiderliligi üpjün etmek üçin niýetlenendir.

“Mullite Ball Sand 60” ulanmagyň iň möhüm artykmaçlyklaryndan biri, ýadrosyň güýjüni pida etmezden, beýleki çägeler bilen deňeşdirilende 50% -e çenli tygşytlap bilersiňiz.Bu, iň ýokary hilli saklamak bilen bir hatarda işiňiz üçin tygşytlamagy aňladýar.Mundan başga-da, onuň ajaýyp aýratynlyklary, kastingleriňiziň arassa we rahat bolmagyny üpjün edýär.

Mundan başga-da, “Mulite Ball Sand 60” kiçi we uly zawodlar üçin amatly bolup, gum galyndylary we esasy önümçilik amallary üçin täsirli, kynçylyksyz we tygşytly çözgüt hödürleýär.Ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy ony häzirki wagtda bazarda iň köp gözlenýän premium keramiki guýma çägeleriniň birine öwürýär.

Keramiki çägäniň eýeçiligi

Esasy himiki komponent Al₂O₃ 58-62%, Fe₂O₃ < 2%,
Galla şekili Sferik
Burç koeffisiýenti ≤1.1
Bölekleýin ululyk 45μm -2000μm
Döwülme ≥1800 ℃
Köp dykyzlygy 1,6-1,7 g / cm3
PH 7.2

Galla ululygynyň paýlanyşy

Meş

20 30 40 50 70 100 140 200 270 Pan AFS aralygy

μm

850 600 425 300 212 150 106 75 53 Pan
# 400 ≤5 15-35 35-65 10-25 ≤8 ≤2 40 ± 5
# 500 ≤5 0-15 25-40 25-45 10-20 ≤10 ≤5 50 ± 5
# 550 ≤10 20-40 25-45 15-35 ≤10 ≤5 55 ± 5
# 650 ≤10 10-30 30-50 15-35 0-20 ≤5 ≤2 65 ± 5
# 750 ≤10 5-30 25-50 20-40 ≤10 ≤5 ≤2 75 ± 5
# 850 ≤5 10-30 25-50 10-25 ≤20 ≤5 ≤2 85 ± 5
# 950 ≤2 10-25 10-25 35-60 10-25 ≤10 ≤2 95 ± 5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň