Bug turbinalarynyň esasy bölekleri

Gysga düşündiriş:

Madda Ste Bug turbinalarynyň esasy polat guýulmagy SND tarapyndan hödürlenýän gum guýmak hyzmatlaryna rezin çäge, örtülen gum, ýaşyl gum, ýitirilen köpük guýulmagy we ýitirilen mum guýulmagy degişlidir.OEM / ODM hyzmatlaryny dünýä derejesinde öňdebaryjy üpjün ediji.

Dökümiň ​​ady: Esasy bug dolandyryş klapan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Düşündiriş:Klapanlar / Kombinirlenen bug klapanlary / Bug turbinalary üçin dolandyryş klapanlary
Material :ZG15Cr2Mo1 ; ZG15Cr1Mo1V ; ZG15Cr1Mo1 ; ZG13Cr9Mo1VNbN ; ZG13Cr10Mo1WVNbN
Agram aralygy :200Kg-10000Kg
Ölçegi :müşderiniň çyzgysyna görä
Customöriteleşdirilen kabul etHawa
Bukja :müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Şahadatnama :ISO9001-2015
Asyl :Hytaý

Esasy bug-kadalaşdyryjy-kombinirlenen-klapan-ýaşaýyş jaýy
Kombinirlenen klapan jaýyny kadalaşdyrýan esasy bugy gödek guýmak3

Jikme-jik düşündiriş

Önümçilik prosesi :Resin çäge guýmak prosesi
Önümçilik kuwwaty:Döküm / eremek / guýmak / ýylylygy bejermek / gödek işlemek / kebşirlemek / NDT barlagy (UT MT PT RT VT) / Gaplamak / ippingüklemek
Hil resminamalary:ululygy barada hasabat.
fiziki we himiki öndürijilik hasabaty (şol sanda: himiki düzümi / dartyş güýji / hasyl güýji / uzalmagy / meýdanyň azalmagy / täsir energiýasy).
NDT synag hasabaty (şol sanda: UT MT PT RT VT)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Döküm materialyna, emläk we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda bahalarymyz üýtgäp biler.Elbetde, zawodyň bahasy we ýokary hili kepillikdir.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny paýlaşarys.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, hil resminamalary, ätiýaçlandyryş ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris;Şahadatnamanyň asyl nusgasy we zerur bolan ýerlerde beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Adatça 2-3 aý bolýar.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Bank hasabymyzy TT / LC arkaly töläp bilersiňiz: öňünden 30% goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň